top of page
PF knihovna MH 000b.jpg

Alžbětiny dny
RODINNÉHO PRÁVA

Hotel Liberec
11–12 října 2023

Nadcházející události

 • st 11. 10.
  Liberec
  11. 10. 2023 10:00 – 12. 10. 2023 16:00
  Liberec, Liberec, Česko
  11. 10. 2023 10:00 – 12. 10. 2023 16:00
  Liberec, Liberec, Česko

Vážené kolegyně / kolegové,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na další ročník rodinněprávní

konference věnované aktuálním otázkám tzv. opatrovnického soudnictví.

Konference se koná 11.–12. října 2023 od 10:00.

Konferenční poplatek činí v letošním roce:

• při ubytování v jednolůžkovém pokoji 4 800 Kč

• při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 4500 Kč

• při ubytování ve třílůžkovém pokoji 4200 Kč

• bez ubytování 3500 Kč

Poplatek zahrnuje veškeré náklady na konferenci pro účastníka,

vč. ubytování a stravy v průběhu konference.

Věřím, že se i nadcházející ročník konference vydaří, a těším se

na Vaši účast.

 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

děkan PF UP v Olomouci

GetPhoto_edited.jpg
Pódium

Přihlášování

Přihlášky na konferenci jsou možné do 15. 8. 2023.

bottom of page